top of page

Deprem Analizi Başvuru Formu

Deprem Analiz Talebiniz Alınmıştır!

Deprem Nedir?

Deprem, yerkabuğundaki enerjinin serbest kalması nedeniyle yer yüzeyinin ani bir şekilde sallanması veya titremesidir. Depremler genellikle tektonik plakaların hareketinden kaynaklanır, ancak volkanik faaliyetler, toprak kaymaları ve madencilik gibi insan faaliyetlerinden de kaynaklanabilir.

Depreme Dayanıklı Bina Nasıl Yapılır?

Depreme dayanıklı bir bina inşa etmek için aşağıdakiler gibi çeşitli önlemler alınmalıdır:

Güçlü temel: Bir binanın temeli, bir deprem sırasındaki stabilitesi için kritik öneme sahiptir. Güçlü ve sağlam bir temel, binanın sismik aktivite sırasında çökmesini veya kaymasını önlemeye yardımcı olabilir. Temeller, binanın ağırlığına ve bir deprem sırasında uygulanan yanal kuvvetlere dayanacak şekilde tasarlanmalıdır.

 

Esnek yapı: Bina, depremin enerjisini kırılmadan emebilecek kadar esnek olmalıdır.

 

Takviyeli çelik: Bir binanın yapısal bütünlüğü, depreme dayanıklı tasarımda çok önemlidir. Bina, deprem sırasında oluşan yanal kuvvetleri çökmeden karşılayabilmelidir. Çelik takviye çubukları (inşaat demiri) ve yüksek dayanımlı beton genellikle binanın yapısına ek güç ve sağlamlık sağlamak için kullanılır.

 

Destek ve perde duvarlar: Destek ve perde duvarlar, bir binanın deprem kuvvetlerine direnmesi için ek destek sağlayabilir. Bu duvarlar, yanal kuvvetleri emmek ve yapı boyunca dağıtmak için tasarlanmıştır. Destekleme ve perde duvarlar, binanın bir deprem sırasında çökmesini önlemeye de yardımcı olabilir.

Depreme Dayanıklı Bina Kriterleri Nelerdir?

Bir binanın depreme dayanıklı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

1-Konum için beklenen maksimum deprem yer hareketlerine dayanacak şekilde tasarlanmalıdır.

2-Bina, deprem kuvvetlerine direnmek için yeterli dayanım, rijitlik ve sünekliğe sahip olmalıdır.

3-Bina, deprem sarsıntısının frekansı ile rezonanstan kaçınacak şekilde tasarlanmalıdır.

4-Bina, toprak kayması veya sıvılaşma gibi ikincil tehlikelerin etkilerine dayanabilmelidir.

Deprem Sonrası Binanın Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Bir binanın depremden sonraki hasarı, gözle muayene yapılarak belirlenebilir. Muayene, binanın yapısında, duvarlarında, temelinde ve çatısında herhangi bir hasarı tespit edebilen kalifiye bir mühendis veya yapı denetçisi tarafından yapılmalıdır. Hasar tespiti için diğer yöntemler, yere nüfuz eden radar veya ultrasonik test gibi tahribatsız test tekniklerinin kullanılmasıdır.

Deprem Hasar Tespit Kategorileri Nelerdir, Nasıl Ve Kimler Tarafından Tespit Edilir ?

Deprem hasar tespiti kategorileri, bir depremden sonra binalarda ve diğer yapılarda meydana gelen hasarı sınıflandırmak için kullanılır. Kategoriler aşağıdaki gibidir:

 

Kategori 1: Önemsiz hasar, yalnızca kozmetik veya yapısal olmayan hasar.(Tip A)

Kategori 2: Biraz yapısal olmayan veya sınırlı yapısal hasarla birlikte hafif hasar.(Tip B)

Kategori 3: Orta derecede hasar, onarım gerektirebilecek önemli yapısal hasar.(Tip C)

Kategori 4: Yıkım veya yeniden inşa gerektirebilecek kapsamlı yapısal hasarla birlikte ciddi hasar.(Tip D)

 

Bu kategoriler, bina veya yapının ayrıntılı bir görsel denetimini gerçekleştiren kalifiye mühendisler veya yapı denetçileri tarafından belirlenir. Mühendisler hasarın kapsamını ve ciddiyetini değerlendirir ve uygun kategoriyi atarlar.

Sonuç olarak, depreme dayanıklı bina tasarımı, sismik aktivite sırasında hasar veya çökme riskini en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. Hasarı en aza indirmek için tasarlanmış sismik aktivite, güçlü ve sağlam temel, güçlendirilmiş yapısal elemanlar ve yapısal olmayan elemanların kapsamlı bir şekilde anlaşılması, bir deprem sırasında hasar veya çökme riskini önemli ölçüde azaltabilir. Nitelikli bir mühendis, binanın depreme dayanıklı tasarımını tasarlamaya ve test etmeye yardımcı olarak binanın yerel bina yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olduğundan emin olabilir.

 

İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN! EN YAKIN ZAMANDA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİP UZMAN KADROMUZLA EVİNİZİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENİN.

bottom of page