top of page


Depreme dayanıklı bina nasıl yapılır?

Depreme dayanıklı bir bina inşa etmek için aşağıdakiler gibi çeşitli önlemler alınmalıdır:

Güçlü temel: Bir binanın temeli, bir deprem sırasındaki stabilitesi için kritik öneme sahiptir. Güçlü ve sağlam bir temel, binanın sismik aktivite sırasında çökmesini veya kaymasını önlemeye yardımcı olabilir. Temeller, binanın ağırlığına ve bir deprem sırasında uygulanan yanal kuvvetlere dayanacak şekilde tasarlanmalıdır.

Esnek yapı: Bina, depremin enerjisini kırılmadan emebilecek kadar esnek olmalıdır.

Takviyeli çelik: Bir binanın yapısal bütünlüğü, depreme dayanıklı tasarımda çok önemlidir. Bina, deprem sırasında oluşan yanal kuvvetleri çökmeden karşılayabilmelidir. Çelik takviye çubukları (inşaat demiri) ve yüksek dayanımlı beton genellikle binanın yapısına ek güç ve sağlamlık sağlamak için kullanılır.

Destek ve perde duvarlar: Destek ve perde duvarlar, bir binanın deprem kuvvetlerine direnmesi için ek destek sağlayabilir. Bu duvarlar, yanal kuvvetleri emmek ve yapı boyunca dağıtmak için tasarlanmıştır. Destekleme ve perde duvarlar, binanın bir deprem sırasında çökmesini önlemeye de yardımcı olabilir.

bottom of page