top of page

Deprem nedir?

Deprem, yerkabuğundaki enerjinin serbest kalması nedeniyle yer yüzeyinin ani bir şekilde sallanması veya titremesidir. Depremler genellikle tektonik plakaların hareketinden kaynaklanır, ancak volkanik faaliyetler, toprak kaymaları ve madencilik gibi insan faaliyetlerinden de kaynaklanabilir.

bottom of page